Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Nytt fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Rovviltinformasjon og akuttmidler

Om:

Ny informasjonsbrosjyre fra Fylkesmannen

Temamøte rovvilt og beitedyr

Status

Lokal tilskuddsordning

 

2019-06-07
grevling

Brosjyre om

Grevling til glede og besvær

Kommunen får mange henvendelser angående grevling fordi det oppleves som problematisk å ha den i nabolaget. Økt kunnskap om biologi og atferd kan i de fleste tilfeller løse utfordringer med grevling i tettbebygde strøk. Vi har laget en brosjyre om temaet som vi anbefaler å lese før du tar kontakt med kommunen eller en jeger. Jakttid på grevling er fra 21.august til 31. januar. Det er egne regler og særskilte vilkår som må oppfylles før kommunen kan innvilge tillatelse til felling av grevling som gjør skade utenfor jakttid. Vi erfarer at tiltakene som er beskrevet i brosjyren kan løse de fleste utfordringene med grevling.

2018-04-16
bever

Nye forskrifter vedtatt

Jakt og fangst av bever i Hobøl, Spydeberg og Askim

Det er nå åpnet for beverjakt i Hobøl, Spydeberg og Askim etter ny forskrift, både lokale forskrifter og målsetninger er vedtatt av kommunestyrene. Det vil si at det ikke er krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for å jakte bever. Men, det krever fortsatt grunneiers tillatelse, og vi minner om at gamle avtaler gjelder inntil nye inngås. 

2018-03-27
Sau Kastet gård

Tilskudd fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Rovviltprosjektet viderefører lokal tilskuddsordning.

2018-03-21

Viltforvaltning

 

2012-04-12