Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Vil du være koordinator for rovviltprosjekt i Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Våler?

Nå har du muligheten! Det er opprettet et spennende prosjekt som skal bidra til å dempe konfliktnivået med hensyn til rovvilt, og vi trenger en koordinator til dette arbeidet. Arbeidssted er på Landbrukskontoret HSA i Spydeberg kommune. Er du den rette? Søknadsfrist 12.februar!

Vi søker en engasjert prosjektkoordinator til ettårig engasjement i 100% stilling. Muligheter til forlengelse forutsatt videre finansiering av prosjektet. Vedkommende blir ansatt i Spydeberg kommune, men skal arbeide som prosjektkoordinator rovviltprosjekt for kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler i Østfold. Kontorsted Spydeberg, men møtevirksomhet og arbeid i Skiptvet og Våler må påregnes.

Av hensyn til fremdrift i prosjektet ønsker vi at prosjektkoordinator kan begynne i stillingen så snart som mulig. Søknadsfrist 12. februar.

Arbeidsoppgaver

Formålet med prosjektet er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Stortinget ønsker med denne ordningen å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konflikdempende og i kjerneområdet av ordningen. Prosjektkoordinatoren skal samarbeide med en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene. Det er søkt om midler til felles prosjekt hvor det legges opp til ulike tiltak, arrangement og tilskuddsordninger rettet mot barn, ungdom, jegere, bønder og allmennheten. Prosjektet har en total ramme på 5,6 millioner kroner.

Målsetting med prosjektet:

 • Bidra positivt i forhold til de utfordringer rovvilt lokalt medfører.
 • Økt livskvalitet og forebygge frykt for rovdyr blant innbyggere i kommunene.
 • Gjennomføre lokale tiltak og arrangement.
 • Øke kunnskapen om rovdyr og rovviltsituasjonen i våre områder.
 • Bidra til fremtidig kunnskapsbasert forvaltning av rovdyr.
 • Bidra til forebyggende tiltak mot rovdyrangrep på husdyr.
 • Bidra til god oppfølgning av bønder som utsettes for rovdyrangrep.
 • Jobbe mot andre rammede grupper som jegere og rettighetshavere.

Prosjektet skal være politisk nøytralt. Andre relevante viltoppgaver kan bli lagt til stillingen.

Krav til kompetanse

 • Relevant utdanning fra universitets-/høyskole. Annen utdanning og/eller erfaring vil også kunne godkjennes for den rette personen.
 • Erfaring og kunnskap om rovvilt i Norge og offentlig viltforvaltning er en fordel
 • Det er krav til førerkort klasse B og egen bil

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner.
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne er avgjørende.
 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og være strukturert
 • Generelle datakunnskaper kreves. 
 • Må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende samarbeidsprosjekt med gode muligheter for engasjement og nettverksbygging.
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid.

Generell informasjon om søknaden

 • Søkerliste er offentlig. Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring må begrunne dette.
 • Elektronisk søknad via Spydeberg kommunes hjemmeside.
 • Vitnemål og attester trenger ikke vedlegges, men skal tas med ved intervju.
 • Alle søknader, kopi av vitnemål og attester blir makulert/slettet etter søknadsprosessen hvis ikke søker ønsker annet.
 • Spørsmål om stillingen rettes til Vegard Aarnes, vegard.aarnes@spydeberg.kommune.no eller 906 69 695.

 

Mer informasjon og bakgrunn for prosjektet og stillingen finner du nedenfor. Har du eventuelt generelle henvendelser om prosjektet kan du sende det til landbruk@spydeberg.kommune.no. Det formidles til rovviltkoordinatoren når hun/han er på plass.