Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no
grevling

Brosjyre om

Grevling til glede og besvær

Kommunen får mange henvendelser angående grevling fordi det oppleves som problematisk å ha den i nabolaget. Økt kunnskap om biologi og atferd kan i de fleste tilfeller løse utfordringer med grevling i tettbebygde strøk. Vi har laget en brosjyre om temaet som vi anbefaler å lese før du tar kontakt med kommunen eller en jeger. Jakttid på grevling er fra 21.august til 31. januar. Det er egne regler og særskilte vilkår som må oppfylles før kommunen kan innvilge tillatelse til felling av grevling som gjør skade utenfor jakttid. Vi erfarer at tiltakene som er beskrevet i brosjyren kan løse de fleste utfordringene med grevling.

2018-04-16

Høsten og vinterens kurs er satt opp.

Høstens kurs fra Studieforbundet : Næring og samfunn

Her er høstens kurs: Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler. (Sprøytesertifikat)

2015-09-14

Søknadsfrist RMP (Regionalt miljøprogram) er i år 20. oktober!

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk i landbruket er 20. oktober 2014. Dersom du søkte om miljøtilskudd i fjor,
elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad få spørsmål om du ønsker å gjenbruke de karttegningene som saksbehandler godkjente i fjor. Det gjør det
enklere å søke.

2014-08-14