Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Tilskudd til drenering

Nye satser er kr. 2000,- pr. dekar

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

 

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Tilskuddsordninger/Dreneringstilskudd/