Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Skogbruk

Fra 2007 skjedde det en betydelig økt satsning på skogbruk og bioenergi, blant annet gjennom økt tilskudd til skogbrukstiltak og forbedret skatteopplegg i tilknytning til skogfondsordningen.
2012-06-01

Skogfond

Nå ligger det til rette for økt aktivitet i skogen. Vi har virkemidler knyttet til skogfondsordningen som burde medføre økt aktivitet i skogen.

2012-03-22

Krav om dokumentert opplæring

Forskriften om bruk av arbeidsutstyr gjelder fra 01.01.2002 også for skogbruket. Det er skogeier selv som har ansvaret for at denne følges.
2012-06-01