Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Skjema

Skjema for landbruk

Anmodning om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Avløsertilskudd - Søknad ved sykdom, Utskriftsblankett Ansvarlig. Sendes Landbrukskontoret.

Bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge. Søknad må leveres elektronisk, ta kontakt med landbrukskontoret.

Diverse viltskjema

Forebyggende og konfliktdempende tiltak - rovviltgjerderElektronisk søknad hos Direktoratet for naturforvaltning.

Konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Utskriftsversjon sendes Landbrukskontoret for landbrukseiendommer

Landbruksveg - søknad om bygging av landbruksveg - papirutgave. Sendes Landbrukskontoret

Landbruksveg - søknad om tilskudd til vegbygging - papirutgave. Sendes Landbrukskontoret

Meldeskjema slam - utskriftsversjon avløpsslam. Sendes Landbrukskontoret

Nydyrking - søknad om godkjenning av plan. Sendes Landbrukskontoret HSA.

Protokoll for oppretting av eiendomsgrenser - skjema. Sendes Landbrukskontoret HSA

Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift (2013 og 2014). En del av Miljøplan trinn 1. Skal kunne framvises ved kontroll.

Skjema for å lage Miljøplan trinn 2. Sendes Landbrukskontoret HSA som vedlegg til søknad om SMIL-midler

Søknad om klimabetinget tap - avlingssvikt. Sendes Landbrukskontoret

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Eventuell papirutgave sendes Landbrukskontoret

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal. Sendes landbrukskontoret

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL. Sendes landbrukskontoret