Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Rovviltinformasjon og akuttmidler

Nytt fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Om:

Ny informasjonsbrosjyre fra Fylkesmannen

Temamøte rovvilt og beitedyr

Status

Lokal tilskuddsordning

 

 

Fylkesmannen har ansvaret for rovviltforvaltningen i Norge. På nettsidene til FM Oslo og Viken kan du finne ny informasjon og laste ned brosjyren «beitedyr og rovdyr 2019». Trykk her for å komme til Fylkesmannens nettsider der du kan laste ned brosjyren som ligger i høyre marg.

Østfold Bondelag arrangerer temamøte om rovdyr og rovdyravvisende gjerder 19. juni. Trykk her for informasjon og påmelding.

Hobølreviret har fortsatt status som familiegruppe, men nå med et redusert antall individer etter at lederhannen ble registrert i Sverige (Årjäng) i mars. Ifølge en ny rapport er det kun tre eldre avkom etter de to lederdyrene i reviret som er registrert innenfor reviret i hele registreringssesongen 1. oktober – 31. mars. Dette er 2 hanner og 1 tispe født i 2017. Tispa er sist DNA-verifisert ved Hobøl varde 24. mars. Den ene hannen er sist DNA-verifisert øst i Ski kommune 4. mai, mens den andre hannen ikke er registrert med DNA siden 1. november 2018. Rovviltprosjektet samarbeider med foreninger og privatpersoner om viltkameraovervåkning av situasjonen i Hobølreviret. Rapporten fra vinterens registrering av ulv i Skandinavia er klar og kan lastes ned her.

Se rovbase.no eller Rovdatas ulveteller for mer informasjon og innsyn i store rovdyr registrert i vårt distrikt, Norge og Sverige. Ta kontakt dersom du behøver hjelp til å søke i databasen.

Lokal tilskuddsordning i Rovviltprosjektet besitter akuttmidler som kan tildeles etter søknad til beitebrukere som opplever akutte rovvilthendelser. For å sikre en smidig saksbehandling når hendelser oppstår kan muntlig søknad rettes til telefon 404 05 971. Muntlig søknad må alltid etterfølges av skriftlig søknad og vedtaksbrev. Akuttmidler kan for eksempel anvendes til gjerdetiltak og utvidet tilsyn. Gjelder kommunene Hobøl, Spydeberg og Skiptvet.

For generelle tilskuddssøknader til Rovviltprosjektet finner du elektronisk søknadsskjema her. Gå direkte til skjema. Ingen søknadsfrist.

Kontaktperson for Rovviltprosjektet er Andreas Helbæk jr.