Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no
Sau Kastet gård

Tilskudd fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Rovviltprosjektet viderefører lokal tilskuddsordning.

2018-03-21
LOGO_4_skogpote_edit1_PNG

Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.

2018-03-23

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

2017-08-15

Jakt på ulv i Norge

Norsk institutt for naturforskning - NINA, har laget en brosjyre om Jakt på ulv i Norge sammen med Norges Jeger- og Fiskeforbund. Brosjyren ta utgangspunkt i at våre rovviltarter forsatt vil være en del av vår fauna.

2013-01-28

Rovviltportalen

Om rovdyr og kongeørn. Hvor mange ulv har vi i Norge? Hva spiser bjørnen? Når er det kvotejakt på gaupe? Hvem har ansvar for hva innen rovviltforvaltningen?

2012-06-02