Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Retningslinjer for SMIL-midler

Fangdam

Retningslinjene gjelder for kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim, og er utarbeidet av Landbrukskontoret HSA i januar 2016. Retningslinjene skal ligge til grunn for tildeling at tilskudd til de to tilskuddsordningene - SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) og NMSK (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket). Bare søkere av produksjonstilskudd kan søke. . Landbrukskontoret behandler søknadene og innvilger midler.
 

Søknadene behandles fortløpende, men på grunn av stor arbeidsmengde om høsten oppfordrer vi flest mulig til å søke så tidlig som mulig.  Det vil bli tildelt midler fortløpende/etter prioritet til de er brukt opp. Absolutt siste søknadsfrist for SMIL-midler er 15. oktober. For søknad om fjerning av gammelt piggtrågjerde gjelder 1. juli.

Søknad om NMSK-midler skal sendes innen 1. november 2016.

Landbrukskontoret HSA fikk i 2015 tildelt ca. 1,4 millioner til fordeling. Denne potten ble brukt opp. Vi regner med å få tilnærmet det samme i år.   Midlene fordeles på tvers av våre tre kommuner. Tiltak som gis annet tilskudd kan ikke påregne innvilgning. Størst andel av midlene går til hydrotekniske anlegg, i tråd med prioriteringen i handlingsplanen vår.

Retningslinjene bygger på Handlingsplan for miljøtiltak i landbruket og næringstiltak i skogbruket 2013-2016 vedtatt politisk i de tre kommunene. Brukerrådet for Landbrukskontoret, med representanter fra de lokale bondelagene og skogeierlaget HESSA, har vært aktivt med i arbeidet med utarbeiding av retningslinjene og handlingsplanen.