Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Bygdeutvikling

Bygde- og næringsutvikling knyttet til landbrukseiendommer er et sentralt område i norsk landbrukspolitikk. Det er en nasjonal målsetting at bygde- og næringsutvikling skal stimulere til småskalapreget næringsutvikling, økt rekruttering og lokalsamfunnsutvikling. Bygde- og næringsutvikling er viktig for at man skal få levende bygde- og lokalsamfunn med et bredt spekter av tilbud, som gjør det attraktivt å bo og leve på bygdene.

Landbrukskontoret har som en av sine oppgaver å bidra til at disse målsettinger kan oppfylles. Vi har flere virkemidler som settes inn for å få dette til. Bl.a. informasjon, kurs og opplæringstiltak, individuell veiledning, oppfølging av prosjekter, hjelp til utforming av søknader om økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) m.m.

Når det gjelder økonomiske støtteordninger rår Innovasjon Norge over en rekke ulike tilskudd og låneordninger tilpasset landbruket. Landbrukskontoret ønsker å være en aktiv medspiller når enkeltbønder har næringsutviklingsideer, og vi ønsker i så stor grad som mulig å bidra til at det enkelte prosjekt får det nødvendige økonomiske fundament.

Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim dekker alle 3 kommunene, og vi er bindeleddet mellom den enkelte søker og Innovasjon Norge i enkeltprosjekter. Ta derfor kontakt med landbrukskontoret for nærmere informasjon om de ulike BU-midlene som finnes, eller søk informasjon hos Innovasjon Norge.

Veiledning for å søke på nettet. Finn MIN SIDE.

For mer informasjon kontakt Landbrukskontoret HSA ved:

Anne-Marit Næss, tlf. 69 83 35 00, e-post: anne.marit.naess@spydeberg.kommune.no