Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no
ku

Temaark #1 2014 fra Bioforsk

Husdyrgjødsel og lagerkapasitet

Bioforsk har utarbeidet et temaark om husdyrgjødsel og lagerkapasitet. Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel.

2014-02-10

Miljøplan i landbruket

Miljøplanen er et resultat av et samarbeid mellom avtalepartene i jordbruksoppgjøret. Miljøplanen skal bevisstgjøre, ansvarliggjøre den enkelte bonde/foretak og legge grunnlaget for gjennomføring av "riktige" miljøtiltak på det enkelte bruk.
Den skal være med på å stimulere til mer miljøvennlig produksjon blant norske bønder og gi grunnlag for økt verdiskaping.
Gjennom miljøplanene skal landbruket få synliggjort sin produksjon av miljøgoder / miljøvennlig drift, og gi grunnlag for å få/opprettholde tillit hos forbrukerne

2012-03-30