Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Kartlegging av natur

Miljødirektoratet kartlegger natur for å få kunnskap om arter og naturtyper og overvåker utviklingen ved å gjenta innsamlingene. Vi er avhengige av at arealer og naturressurser brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv. Slike aktiviteter skal ikke true livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturområder. Miljødirektoratet arbeider med å kartlegge hvilke naturtyper og arter som det må tas spesielt hensyn til i arealforvaltningen.

2015-01-29

Bekjempelse av floghavre

Det er forbudt å spre floghavre. Floghavre skal bekjempes med tanke på å hindre spredning av ugraset.

2013-08-14

Priser på tjenester

Koster tjenesten noe?
Saksbehandling er kostnadsfri. Unntak er et gebyr i konsesjons- og fradelingssaker.
Gjødslingsplaner har minstepris på kr. 200,- og et tillegg på kr. 25,- pr. skifte, maks kr. 500,-.
Andre planer utført av landbrukskontoret koster kr. 500,- pr. time. Prisene kan endres.
2012-08-30

Informasjon til nye gårdbrukere

Det er mange lover og regler å sette seg inn i for nye gårdbrukere. Det aller meste som er relevant finner du i heftet "Informasjon for nye gårdbrukere".
2012-08-28

Landbruk

De kommunale landbrukstjenester i Hobøl, Spydeberg og Askim ivaretas av det interkommunale landbrukskontoret med kontor i Kommunehuset i Spydeberg, og kan derifra tilby et vidt spekter med tjenester.
2012-05-30

Informasjon til nye gårdbrukere

Det er mange lover og regler å sette seg inn i for nye gårdbrukere. Til høyre på denne siden vil dere fra 2. mars 2011 finne diverse materiell som kan være av interesse. Se også våre andre nettsider.Informasjon om gjeldende lover og regler får du ved henvendelse til landbrukskontoret for Askim, Hobøl og Spydeberg.
2012-05-30

Utlån av utstyr

Vi har noe utstyr til gratis utlån på kontoret. Utstyret kan hentes her, bare husk å signere på utlånslisten i resepsjonen.

 

2012-06-01