Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Jakt og fangst av bever i Hobøl, Spydeberg og Askim

Nye forskrifter vedtatt

bever

Det er nå åpnet for beverjakt i Hobøl, Spydeberg og Askim etter ny forskrift, både lokale forskrifter og målsetninger er vedtatt av kommunestyrene. Det vil si at det ikke er krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for å jakte bever. Men, det krever fortsatt grunneiers tillatelse, og vi minner om at gamle avtaler gjelder inntil nye inngås. 

Det har vært et ønske fra Miljødirektoratet at forvaltningen av bever skal forenkles for jaktrettshaverne. Resultatet av dette kom gjennom ny forskrift i 2017 «om forvaltning av bever». Beverjakt blir gjennom den nye forskriften mer som småviltjakt, da det ikke blir noe krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for å jakte bever. Kommuner som ønsker beverjakt må i tråd med ny forskrift åpne for jakt på bever, i hele eller deler av kommunen, gjennom lokal forskrift samt utarbeide kommunale målsetninger for bever i eget dokument. 

De kommuner som tidligere har åpnet for jakt på bever med hjemmel i gammel forskrift «om forvaltning av hjortevilt og bever», må åpne for beverjakt på nytt med lokal forskrift med hjemmel i den nye forskriften «om forvaltning av bever». Det vil ikke være anledning til å jakte bever før en slik forskrift har tredd i kraft. 

Landbrukskontoret HSA har derfor utarbeidet forslag til ny lokal forskrift samt nye kommunale målsetninger for bever i Hobøl, Spydeberg og Askim. Forslag til forskrift og kommunale målsetninger har vært ute på høring, og videre har disse blitt vedtatt av kommunestyrene i de tre kommunene.