Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Informasjonskveld RMP

Fjellheim, Spydeberg 11. april 2019

vegetasjonssone grasdekt vannvei

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått felles Regionalt Miljøprogram (RMP). Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til. Det nærmer seg våronn, og noen av tiltakene må forberedes nå på våren og i god tid før søknaden. I samarbeid med fylkesmannen og Felleskjøpet arrangerer vi informasjonskveld med tema endringer (++) i RMP, SMIL/drenering, grovfor, pollinerende insekter, fangvekster og litt om status for landbruksforvaltningen i Indre Østfold kommune. Karoline Fjeldstad fra Fylkesmannen Oslo og Viken og Jon-Atle Repstad fra Felleskjøpet holder innlegg.

Torsdag 11. april kl. 18.30-21.30 i auditoriet på Fjellheim i Spydeberg.

Program:

Regionalt miljøprogram – RMP

  • Endringer i RMP
  • Tilskudd
  • Regionale miljøkrav

Karoline Fjeldstad,

Fylkesmannen Oslo og Viken

SMIL/drenering

  • nytt søknadssystem Agros
  • retningslinjer

Karoline Fjeldstad,

Fylkesmannen Oslo og Viken

  • Hvordan kan bonden legge til rette for pollinerende insekter? – praktisk innfallsvinkel til RMP
  • Fangvekster i praksis
  • Strategi for å løse grovforsituasjonen for 2019/2020 - muligheter

Jon-Atle Repstad,

Produktsjef såvare Felleskjøpet

Landbruksforvaltningen i Indre Østfold kommune - status Anne-Marit Næss, Landbrukskontoret HSA