Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Informasjon til nye gårdbrukere

Det er mange lover og regler å sette seg inn i for nye gårdbrukere. Det aller meste som er relevant finner du i heftet "Informasjon for nye gårdbrukere".

Ellers er det mye god informasjon å finne på Statens Landbruksforvaltnings (SLF) nettsider. Første prioritet er å skaffe seg organisasjonsnummer knyttet til landbruk i god tid før søknadsfrist for produksjonstilskudd (20. august og 20. januar), dersom du skal søke produksjonstilskudd. For kjøp og salg av landbruksprodukter trengs produsentnummer. Ta kontakt med landbrukskontoret for å ordne det.  

I tillegg til lover og regler, finnes det også mange støtteordninger. Det lønner seg å orientere seg om disse!