Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Hjortevilt

Du kan finne mye informasjon om hjortevilt, jakttider og skjemaer på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

2012-08-20

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

2012-08-20