Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Gratis kurs i bruk av motorryddesag

– bidra til bekjempelse av svartelistede arter!

Det er behov for hindre og redusere spredning av kjempespringfrø. For å legge til rette for at ungdom skal kunne utføre slikt arbeid, tilbys nå kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorryddesag for ungdom. Kurset arrangeres i regi av Aktivt Skogbruk og gir kompetansebevis for å kunne bruke motorryddesag. 

Kurset arrangeres torsdag 17. august kl. 8.30-16.00 i Askim, og er helt gratis!

Påmelding til vegard.aarnes@spydeberg.kommune.no eller instruktør Hans Ole Arnesen h-olearn@online.no. Si gjerne i fra hvis du er interessert, men at datoen for kurset ikke passer. Påmeldingsfrist tirsdag 15. August.

Vilkår:

 • Må ha fylt 15 år.
 • Bosatt i Hobøl, Spydeberg eller Askim.
 • Deltar på dugnadsarbeid i 2 dager med ryddesag/luking. Den ene dagen gis det også kurs og veiledning om hvordan bekjempe svartelista arter.
 • Antall deltakere på kurset er begrenset til 20 personer. Gjennomføring forutsetter minimum 5 deltakere. Ungdom prioriteres. Førstemann til mølla!

Her er det muligheter å skaffe seg «sommer- og høstjobb»!

Det er noe midler til lønn for arbeid med rydding og plukking av kjempespringrø i Askim. Ungdom som kunne tenke seg slikt arbeid nå før skolestart kan ta kontakt.

Mer kursinfo:

Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Gjennom øvingene lærer deltakerne å bruke ryddesaga på en sikker måte. Deltakerne får praktisk opplæring av autorisert instruktør.

Emner for kurset

 • Vedlikehold av motorryddesag.
 • Kontroll og funksjonstesting av verneinnretninger
 • Filing av ryddesagblad.
 • Innstillinger.
 • Sikker arbeidsteknikk.
 • Sikker skjæreteknikk.
 • Verneutstyr og sikkerhetsregler.
 • Planlegging av arbeidet.
 • Resultatkontroll.
 • Praktiske øvelser

Varighet og praktisk info
Kurset varer i 7,5 timer, og foregår i ute skogen.
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og verneutstyr (Muligheter for å låne hvis man sier fra i forkant)