Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Bruk av ild utendørs

I skog og landbrukssammenheng er det ikke uvanlig å fjerne dødt plantemateriale som skogsavfall, halm og gress ved å brenne det opp. Det er imidlertid forbundet med stort ansvar å tenne ild på denne måten. Hvert år går dessverre driftsbygninger og bolighus tapt som følge av at slik brenning kommer ut av kontroll.

2014-05-09

Endringene i odelsloven trer i kraft 1. januar 2014

14. juni 2013 vedtok Stortinget to vesentlige endringer i odelsloven. Endringene innskrenker odelskretsen og opphever reglene om odelsfrigjøring ved kjøp av odelseiendom som tilleggsjord.

2014-01-03