Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Nytt fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Rovviltinformasjon og akuttmidler

Om:

Ny informasjonsbrosjyre fra Fylkesmannen

Temamøte rovvilt og beitedyr

Status

Lokal tilskuddsordning

 

2019-06-07
grevling

Brosjyre om

Grevling til glede og besvær

Kommunen får mange henvendelser angående grevling fordi det oppleves som problematisk å ha den i nabolaget. Økt kunnskap om biologi og atferd kan i de fleste tilfeller løse utfordringer med grevling i tettbebygde strøk. Vi har laget en brosjyre om temaet som vi anbefaler å lese før du tar kontakt med kommunen eller en jeger. Jakttid på grevling er fra 21.august til 31. januar. Det er egne regler og særskilte vilkår som må oppfylles før kommunen kan innvilge tillatelse til felling av grevling som gjør skade utenfor jakttid. Vi erfarer at tiltakene som er beskrevet i brosjyren kan løse de fleste utfordringene med grevling.

2018-04-16
bever

Nye forskrifter vedtatt

Jakt og fangst av bever i Hobøl, Spydeberg og Askim

Det er nå åpnet for beverjakt i Hobøl, Spydeberg og Askim etter ny forskrift, både lokale forskrifter og målsetninger er vedtatt av kommunestyrene. Det vil si at det ikke er krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for å jakte bever. Men, det krever fortsatt grunneiers tillatelse, og vi minner om at gamle avtaler gjelder inntil nye inngås. 

2018-03-27

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

2017-08-15

Nye satser er kr. 2000,- pr. dekar

Tilskudd til drenering

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

 

2017-07-10
korn

Markdag i Spydeberg!

Landbrukskontoret HSA, Bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Klima Østfold arrangerer markdag i Spydeberg med tema jordpakking og drenering torsdag 1. juni!

2017-05-24

Nyhetsbrev 2017

2017-04-04

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd, RMP mm

Hobøl, Spydeberg og Askim bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbrukskontoret HSA arrangerer informasjonsmøte om den nye ordningen for produksjonstilskudd og om regionalt miljøprogram i Auditoriet på Fjellheim i Spydeberg tirsdag 4. april kl. 18.30.

2017-04-04

Nyhetsbrev 2015

2015-03-25