Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no
vegetasjonssone grasdekt vannvei

Fjellheim, Spydeberg 11. april 2019

Informasjonskveld RMP

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått felles Regionalt Miljøprogram (RMP). Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til. Det nærmer seg våronn, og noen av tiltakene må forberedes nå på våren og i god tid før søknaden. I samarbeid med fylkesmannen og Felleskjøpet arrangerer vi informasjonskveld med tema endringer (++) i RMP, SMIL/drenering, grovfor, pollinerende insekter, fangvekster og litt om status for landbruksforvaltningen i Indre Østfold kommune. Karoline Fjeldstad fra Fylkesmannen Oslo og Viken og Jon-Atle Repstad fra Felleskjøpet holder innlegg.

Torsdag 11. april kl. 18.30-21.30 i auditoriet på Fjellheim i Spydeberg.

2019-04-01
korn

Markdag i Spydeberg!

Landbrukskontoret HSA, Bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Klima Østfold arrangerer markdag i Spydeberg med tema jordpakking og drenering torsdag 1. juni!

2017-05-24

Sommer 2016

Bli med på andelslandbruk på Grøtjern

Del risiko med bonden og spis fersk, ren mat med smak og vitaminer fra vår til høst. Bli kjent med nye grønnsaker og oppskrifter. Delta i grønnsakshagen, bli kjent med bonden - og maten du spiser.

2016-03-09
Fangdam

I 2016 er det mulig å søke om SMIL-midler for å fjerne gammelt piggtrådgjerde.

Nye retningslinjer for SMIL 2016

Retningslinjene for bruk av SMIL-midler er nå vedtatt av brukerrrådet. Brukerrådet består av representanter fra bondelagene og skogeierlaget i Hobøl, Spydeberg og Askim. For 2016 har vi fått  kr. 1 309 000,- til fordeling. Ikke nøl med å ta kontakt. Forurensningstiltak har fortsatt høy prioritet.

2016-02-01
Fangdam

Retningslinjer for SMIL-midler

Retningslinjene gjelder for kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim, og er utarbeidet av Landbrukskontoret HSA i januar 2016. Retningslinjene skal ligge til grunn for tildeling at tilskudd til de to tilskuddsordningene - SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) og NMSK (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket). Bare søkere av produksjonstilskudd kan søke. . Landbrukskontoret behandler søknadene og innvilger midler.
 

2012-06-01

Kurs i landbruket

Det finnes mange kursmuligheter for de som driver i landbruket. Ulike organisasjoner og foreninger tilbyr en mengde ulike kurs av forskjellig varighet og "tyngde"
2012-05-30