Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Ekstraordinær båndtvang er innført i Hobøl, Spydeberg og Askim

På grunn av snømengdene er det fra 15. februar 2018 innført båndtvang for hund i Hobøl, Spydeberg og Askim. 

2018-02-15

Vil du være koordinator for rovviltprosjekt i Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Våler?

Nå har du muligheten! Det er opprettet et spennende prosjekt som skal bidra til å dempe konfliktnivået med hensyn til rovvilt, og vi trenger en koordinator til dette arbeidet. Arbeidssted er på Landbrukskontoret HSA i Spydeberg kommune. Er du den rette? Søknadsfrist 12.februar!

2018-01-31
BioFokus forside

BioFokus-rapport 2017-28

Truede ansvarsarter i Østfold

Det er foretatt en evaluering av alle truete arter påvist i Østfold. Østfold har en høy konsentrasjon av rødlistearter, med 820 påviste truete arter. Samtidig er store land- og ferskvannsarealer under press fra utbygging, skogbruk, landbruk og andre arealforbrukende aktiviteter. Det er plukket ut 202 truete arter som forekommer i Østfold, og som Østfold har et spesielt ansvar for å ivareta. Artenes forekomst i Østfold er antatt å være av stor viktighet for artenes fremtidige overlevelse i Norge.

2018-02-02
god jul

Nyhetsbrev#5/2017 fra Landbrukskontoret HSA

Nyhetsbrev#5/2017 fra Landbrukskontoret HSA er nå sendt ut til våre kontakter. God jul til alle!

2017-12-22

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

2017-08-15

Nye satser er kr. 2000,- pr. dekar

Tilskudd til drenering

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

 

2017-07-10
Kjempespringfrø

Til kamp mot kjempespringfrø!

De tekniske virksomhetene i Hobøl, Spydeberg og Askim kommuner og Landbrukskontoret HSA ruster seg til kamp mot kjempespringfrø - og vi trenger din hjelp!

2017-05-30
korn

Markdag i Spydeberg!

Landbrukskontoret HSA, Bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Klima Østfold arrangerer markdag i Spydeberg med tema jordpakking og drenering torsdag 1. juni!

2017-05-24
PTinfomøte2017

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd, RMP, humler og skogbeskatning

Tirsdag 4. april arrangerte landbrukskontoret, fylkesmannens landbruksavdeling og bondelagene informasjonsmøte om nye rutiner for produksjonstilskudd, miljøkrav, RMP, humler i landbruket og ny skogbeskatning. 70 aktive gårdbrukere møtte opp, det er vi veldig fornøyde med!

2017-04-05

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd, RMP mm

Hobøl, Spydeberg og Askim bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbrukskontoret HSA arrangerer informasjonsmøte om den nye ordningen for produksjonstilskudd og om regionalt miljøprogram i Auditoriet på Fjellheim i Spydeberg tirsdag 4. april kl. 18.30.

2017-04-04