Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Nytt fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Rovviltinformasjon og akuttmidler

Om:

Ny informasjonsbrosjyre fra Fylkesmannen

Temamøte rovvilt og beitedyr

Status

Lokal tilskuddsordning

 

2019-06-07
Sau Kastet gård

Tilskudd fra Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg & Skiptvet

Rovviltprosjektet viderefører lokal tilskuddsordning.

2018-03-21
grevling

Brosjyre om

Grevling til glede og besvær

Kommunen får mange henvendelser angående grevling fordi det oppleves som problematisk å ha den i nabolaget. Økt kunnskap om biologi og atferd kan i de fleste tilfeller løse utfordringer med grevling i tettbebygde strøk. Vi har laget en brosjyre om temaet som vi anbefaler å lese før du tar kontakt med kommunen eller en jeger. Jakttid på grevling er fra 21.august til 31. januar. Det er egne regler og særskilte vilkår som må oppfylles før kommunen kan innvilge tillatelse til felling av grevling som gjør skade utenfor jakttid. Vi erfarer at tiltakene som er beskrevet i brosjyren kan løse de fleste utfordringene med grevling.

2018-04-16

Ekstraordinær båndtvang er innført i Hobøl, Spydeberg og Askim

På grunn av snømengdene er det fra 15. februar 2018 innført båndtvang for hund i Hobøl, Spydeberg og Askim. 

2018-02-15
BioFokus forside

BioFokus-rapport 2017-28

Truede ansvarsarter i Østfold

Det er foretatt en evaluering av alle truete arter påvist i Østfold. Østfold har en høy konsentrasjon av rødlistearter, med 820 påviste truete arter. Samtidig er store land- og ferskvannsarealer under press fra utbygging, skogbruk, landbruk og andre arealforbrukende aktiviteter. Det er plukket ut 202 truete arter som forekommer i Østfold, og som Østfold har et spesielt ansvar for å ivareta. Artenes forekomst i Østfold er antatt å være av stor viktighet for artenes fremtidige overlevelse i Norge.

2018-02-02
god jul

Nyhetsbrev#5/2017 fra Landbrukskontoret HSA

Nyhetsbrev#5/2017 fra Landbrukskontoret HSA er nå sendt ut til våre kontakter. God jul til alle!

2017-12-22

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

2017-08-15

Nye satser er kr. 2000,- pr. dekar

Tilskudd til drenering

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

 

2017-07-10
Kjempespringfrø

Til kamp mot kjempespringfrø!

De tekniske virksomhetene i Hobøl, Spydeberg og Askim kommuner og Landbrukskontoret HSA ruster seg til kamp mot kjempespringfrø - og vi trenger din hjelp!

2017-05-30
korn

Markdag i Spydeberg!

Landbrukskontoret HSA, Bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Klima Østfold arrangerer markdag i Spydeberg med tema jordpakking og drenering torsdag 1. juni!

2017-05-24