Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

2017-08-15

– bidra til bekjempelse av svartelistede arter!

Gratis kurs i bruk av motorryddesag

Det er behov for hindre og redusere spredning av kjempespringfrø. For å legge til rette for at ungdom skal kunne utføre slikt arbeid, tilbys nå kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorryddesag for ungdom. Kurset arrangeres i regi av Aktivt Skogbruk og gir kompetansebevis for å kunne bruke motorryddesag. 

Kurset arrangeres torsdag 17. august kl. 8.30-16.00 i Askim, og er helt gratis!

2017-08-14

Nye satser er kr. 2000,- pr. dekar

Tilskudd til drenering

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

 

2017-07-10
Kjempespringfrø

Til kamp mot kjempespringfrø!

De tekniske virksomhetene i Hobøl, Spydeberg og Askim kommuner og Landbrukskontoret HSA ruster seg til kamp mot kjempespringfrø - og vi trenger din hjelp!

2017-05-30
korn

Markdag i Spydeberg!

Landbrukskontoret HSA, Bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Klima Østfold arrangerer markdag i Spydeberg med tema jordpakking og drenering torsdag 1. juni!

2017-05-24
PTinfomøte2017

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd, RMP, humler og skogbeskatning

Tirsdag 4. april arrangerte landbrukskontoret, fylkesmannens landbruksavdeling og bondelagene informasjonsmøte om nye rutiner for produksjonstilskudd, miljøkrav, RMP, humler i landbruket og ny skogbeskatning. 70 aktive gårdbrukere møtte opp, det er vi veldig fornøyde med!

2017-04-05

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd, RMP mm

Hobøl, Spydeberg og Askim bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbrukskontoret HSA arrangerer informasjonsmøte om den nye ordningen for produksjonstilskudd og om regionalt miljøprogram i Auditoriet på Fjellheim i Spydeberg tirsdag 4. april kl. 18.30.

2017-04-04

Nyhetsbrev 2017

2017-04-04

Dødelig hjorteviltsjukdom påvist i Norge

Den dødelige hjorteviltsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er ved flere tilfeller påvist i Norge i år. Denne har ikke tidligere vært påvist i Europa, og er veldig vanskelig å bekjempe. Det er derfor meget viktig at jegere setter seg inn i hvordan man skal forhindre spredning av sjukdommen.

2016-08-17

Båndtvang

Det kommer inn flere meldinger om folk som trosser båndtvangen og har hunden løs. Skader som påføres av hunder er hundeeierens ansvar.

2016-06-08