Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

69 68 20 00

landbruk@spydeberg.kommune.no

Landbrukskontoret HSA
Spydeberg kommune
Stasjonsgata 35
1820 Spydeberg
 
Kontoret er åpent for publikum:
kl. 9.00-15.00
 
Vi har kontormøte på mandager:
kl. 9.00-10.00.
 
Ring gjerne på forhånd for å avtale tid!
Følg oss på Facebook

Nyheter

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

– bidra til bekjempelse av svartelistede arter!

Gratis kurs i bruk av motorryddesag

Det er behov for hindre og redusere spredning av kjempespringfrø. For å legge til rette for at ungdom skal kunne utføre slikt arbeid, tilbys nå kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorryddesag for ungdom. Kurset arrangeres i regi av Aktivt Skogbruk og gir kompetansebevis for å kunne bruke motorryddesag. 

Kurset arrangeres torsdag 17. august kl. 8.30-16.00 i Askim, og er helt gratis!

Bildegalleri

Offentlig informasjon

Kart

Vis alle